Jako dopravní partner dbáme především o spokojenost zákazníka. Důraz klademe na rychlé vyřízení poptávky zákazníka, smluvní vytvoření přepravní ceny i dokládkové…

Následně pak je přepravované zboží monitorované GPS systémem a tím zákazník přesně ví kde se zboží nachází v danou chvíli a kdy bude vyloženo.

Pro naše zákazníky se snažíme vždy zabezpečit kvalitní, nejrychlejší a hladký průběh přepravy. Vždy udáváme kontakty a všechny dostupné informace.